sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

Paikallismuseoiden tulevaisuudesta

Torstaina alkoi kuudestoista valtakunnallinen museologian seminaari Jyväskylässä teemalla ”Rakkaudesta kulttuuriperintöön – paikallismuseoiden arvo ja asema Suomessa”. Paikkana toimi Jyväskylän yliopiston päärakennuksen pääsali, Alvar Aaltoa siis.
Kaikki puhujat ja aiheet olivat mielenkiintoisia, mutta nostan esille ensiksi pari torstain puhetta. Ensimmäisenä Päivi Salonen, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksena ja hän on toiminut Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmän puheenjohtajana. Salonen puhui otsikolla ”Paikallismuseoiden tulevaisuudesta – kehittämistyöryhmän työn tuloksia”.
Tiivistän kokonaisuuden ranskalaisiin viivoihin powerpoint-esityksen pohjalta.

- Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän syyskuussa 2010 kehittämään säätiö- ja yhdistyspohjaisten sekä kunnallisten paikallis- ja kotiseutumuseoiden ja erikoismuseoiden toimintaa.
- Hankkeen tavoitteena oli parantaa paikallismuseoiden toimintaedellytyksiä, nostaa esille paikallismuseotoiminnan tarjoamat mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen kulttuuriperinnön vahvistamisessa sekä lisätä museoiden yhteistoimintaa.
- Muuttuva toimintaympäristö tarkoittaa muun muassa väestön ja palveluiden keskittymistä, väestön ikääntymistä, kuntauudistuksen myötä tulevia kuntayhdistymisiä, julkisen rahoituksen vähentymistä ja kolmannen sektorin roolin kasvua palveluiden tuottajana.
- Paikallismuseoiden tulisi lisätä näkyvyyttään verkossa: nettisivut, facebook-päivitykset, blogit jne.
Paikallismuseoiden vahvuudet:

- Paikallisen perinteen tallentaja, välittäjä ja asiantuntija
- Aktiiviset ja motivoituneet toimijat
- Joustava toimintakulttuuri mahdollistaa uudet toimintamuodot
- Paikallisen yhteisön tuki ja verkostot
- Työpaikkojen, palveluiden ja elämysten mahdollistaja ja tarjoaja

Mahdollisuudet:

- Lähikulttuurin arvostuksen nousu
- Rooli kulttuuriperintökasvatuksessa
- Alueellisen tasa-arvon ja elinvoimaisuuden edistäjä
- Kulttuurimatkailun lisääntyminen
- Resurssien vahvistaminen verkostoitumalla
-Aineistojen digitoinnin myötä saavutettavuuden ja palveluiden lisääntyminen

Heikkoudet:

- Heikko näkyvyys, arvostus ja saavutettavuus
- Toiminta-avustusten varassa, ei pitkäjänteisyyttä
- Puutteelliset taloudelliset, henkilöstö- ja osaamisresurssit
- Laajemman kontekstin puute, toiminta liian aika-, paikka- tai henkilösidonnaista

Uhat:

- Resurssit vähenevät entisestään
- Museota ei nähdä mahdollisuutena ja vetovoimatekijänä vaan menoeränä
- Toimintamuodot eivät uusiudu, uusia toimijoita ei saada sitoutettua mukaan
- Kuntarakenteen muutokset johtavat museoiden lakkauttamisiin
- Osa kokoelmista ja rakennuksista tuhoutuu

Kehittämisen painopistealueet ja toimenpide-ehdotuksia

- Tietoa, osaamista ja resursseja museotoimintaan
- Suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallinen museonhoitajakoulutus
- Laaditaan turvallisuusohje
- Suositellaan päätoimisen maakuntatutkijan saamista kaikkiin maakuntamuseoihin
- Suositellaan kiinteistöveron linjaamista nollatasoon kunnissa
- Kannustetaan museoita yhteistyöhön
- Luodaan Paikallismuseon työkalut-sivusto
- Rakennusten ja kokoelmien kunnossapito
- Tuetaan yhteensopivien kokoelmajärjestelmien käyttöönottoa paikallismuseoissa
- Tuetaan alueellisten kokoelmakeskusten perustamista
- Kannustetaan yhteistyöhön alueellisten rahoitusjärjestelmien selvittämisessä
- Parannetaan viranomaisyhteistyötä ja tiedonkulkua
- Toiminnan uudet muodot ja yhteistyömallit
- Järjestetään valtakunnalliset paikallismuseopäivät
- Etsitään hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja ideahaun avulla
- Vaikutetaan opetussuunnitelmien perusteisiin
- Kehitetään työkaluja verkkonäkyvyyden ja tiedonvälityksen tueksi
- Kannustetaan museoita aktiivisuuteen uusien toimintamallien saavuttamiseksi
-Kehitetään avustusjärjestelmiä kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatushankkeisiin

Seminaarin nettisivut täällä.
Näitä seminaaritekstejä saatte lukea vielä jonkun tovin, mukaan lukien iltajuhlahumua.

2 kommenttia:

 1. Voi, voi, olen surrut museoiden puolesta, kun olen kuullut, että tuki vähenee. Kun ne ovat usein talkootöiden ja yksittäisten tukien alkuunpanemia.

  Ruotsissa tutustuin näihin jonkinverran, ja ne toimivat vähän eri tavalla. Ne ovat kyläseurojen toimintapaikkoja ja väen koollekokoontumisia tapahatuu monin tavoin. Ne toimivat vilkkaammin ja elävämmin, ei pelkästään katseltavina.

  Juuri tässä istuttu perukanväen ja virallisemman puolen kanssa keskustelemassa Linnanraunioiden ja suojeltavien talojenkin kohtalosta...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Metsätonttu: Paikallismuseot ovat tosiaan parhaimmillaan toimintapaikkoja ja vapaaehtoisten intohimon kohteita. Moni kyläseura, kotiseutuyhdistys jne. hyödyntää Suomessakin paikallismuseoita kokoontumisiin, tapahtumien järjestämisiin ja muihin. Tulevaisuudessa paikallismuseot niin kuin ammatillisetkin tulevat turvautumaan enenevissä määrin vapaaehtoistoimintaan.

   Poista