lauantai 21. toukokuuta 2022

Perinnöllisyyspoliklinikan taidehankinta

Kuopion yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan ja harvinaissairauksien yksiköt muuttivat uusiin peruskorjattuihin tiloihin maaliskuussa 2022. "Perinnöllisyyspoliklinikan tehtävänä on diagnosoida perinnöllisiä sairauksia ja antaa perinnöllisyysneuvontaa. Perinnöllisyyslääketiede toimii KYSin eri erikoisalojen tukena. Yksikön palveluihin kuuluvat perinnöllisten tai sellaiseksi epäiltyjen sairauksien tai kehityshäiriöiden diagnostiikka, geenisairauksien kantaja- ja ennustava diagnostiikka, raskauden aikainen diagnostiikka ja perinnöllisyysneuvonta. Yksikköön saavutaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen perusteella hankitaan lisätietoja potilaan ja hänen sukunsa sairaushistoriasta."

Yksiköstä otettiin minuun yhteyttä ensimmäisen kerran keväällä 2021. He halusivat saada uuden (valmistuvan) odotusaulansa seinälle jonkinlaisen taideteoksen tai taulun, joka kuvaisi yksikön toimintaa. Heillä oli mielessään ajatus toteutettavasta teemasta: DNA-puu. Puun runko muodostaisi DNA-nauhan, joka kuvaisi yksikön ydintoimintaa perinnöllisyyden parissa. Puu lehvästöineen kuvaisi myös sukupuuta: yksikkö työskentelee lääketieteen näkökulmasta sukupolvien jatkumon parissa. Teoksen rajaus oli siis hyvin selkeä.

Halu tehdä tilasta omannäköinen

Taidetilaus ja -hankinta oli alusta alkaen lähtöisin yksikön omasta halusta ja visiosta saada tilaansa omannäköistä taidetta. Tässä ei siis ollut kyse rakennushankkeisiin sisältyvästä prosenttitaideperiaatteesta, jonka lähtökohta taiteen tilaamiselle ja toteuttamiselle on hieman erilainen. Yksiköllä oli käytettävissään tähän ideoimaansa taideprojektiin lahjoitusvaroja. Minä halusin mahdollistaa yksikön toiveen ja toimin eräänlaisena projektikoordinaattorina.

Olin iloisesti yllättynyt, että yksikkö oli ehtinyt pohtia taideasiaa melko pitkälle, tehnyt tilaukselle selkeän rajauksen ja heillä oli alustavasti yksi mahdollinen tekijäkin jo tiedossa. Yksikön oman ehdotuksen lisäksi lähdin kartoittamaan heille muitakin vaihtoehtoja tekijästä puun ja luontoteeman ympärillä. Keräsin listan taiteilijoista, joiden ajattelin täyttävän heidän toiveensa. Ehdottamieni taiteilijavaihtoehtojen tyyli oli aluksi melko vaihteleva, sillä halusin saada selville mihin suuntaan lähden kartoitustani viemään. Miltä he haluavat lopullisen DNA-puun näyttävän: luonnolliselta vai fantasialta, leikkisältä vai tieteelliseltä, runsaalta vai kevyeltä.

Moniammatillista yhteistyötä

Taiteilijan etsimisen lomassa tein yhteistyötä kiinteistöhallinnon insinöörien, projektikoordinaattoreiden ja tilasuunnittelijoiden kanssa. Olin yhteydessä myös sisustusarkkitehtiin, jolta varasin odotusaulan seinän taidekäyttöön (jotta seinälle ei vahingossa ilmestyisi suunnittelussa jotain mikä estäisi teoksen asennuksen). Seinälle tehtiin matkan varrella muutoksia, sillä siitä poistettiin yksikön toiveesta yläreunaan alun perin suunnitellut ikkunat. Näin koko yhtenäinen seinä saatiin varattua taideseinäksi.

Yksikkö rajasi taiteilijavaihtoehdot lopulta kolmeen vaihtoehtoon, joilta kysyttiin kustannusarviota tilaustyölle. Taiteellisiin ja tyylillisiin seikkoihin vedoten yksikkö päätyi valitsemaan tekijäksi kuvittaja, graafinen suunnittelija ja sarjakuvataiteilija Terhi Ekebomin (s. 1971). Hän on tehnyt lukuisia kuvituksia mm. lehtiin, kirjoihin, julisteisiin ja pakkauksiin. Ekebom on palkittu Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu-palkinnolla 2014. Julkisia taideteoksia hän on toteuttanut mm. Ykspihlajan kouluun Kokkolaan (2022), Korkeakosken kouluun Kotkaan (2019) ja Kaisa-taloon Helsinkiin (2012), jossa toimii yliopiston pääkirjasto.

Minun vastuullani oli mm. tehdä sopimus tilaajan ja taiteilijan välille, selventää puolin ja toisin sopimuksessa olevia ehtoja, kilpailuttaa teoksen painofirmat, selvittää tilaan liittyviä yksityiskohtia arkkitehdilta, sisustusarkkitehdilta ja kiinteistöhallinnon henkilökunnalta, järjestää ja aikatauluttaa teoksen toimitus ja asennus sekä tiedottaa kaikkia osapuolia siitä missä mennään.
Terhi Ekebom: DNA-puu. Tilaustyö perinnöllisyyspoliklinikalle, 2022.
Teoksen toteutus

Yksiköllä oli aluksi ajatus myös siitä, että teoksen voisi maalata suoraan seinäpintaan. Minä kuitenkin kieltäydyin tästä vaihtoehdosta. Jo puolentoista vuoden taideasiantuntijana työskentelyn jälkeen olen nähnyt kuinka kiinteille teoksille saattaa käydä, jos toimijat muuttavat syystä tai toisesta tiloista muualle, tai remontin vuoksi tulee tarve tehdä tiloihin muutoksia. Koska yksikkö oli valmis käyttämään heille räätälöityyn tilausteokseen lahjoitusvaroja, halusin että teos tulee olemaan mahdollisimman pitkäikäinen. Näin ollen en antanut omasta puolestani teokselle muita reunaehtoja kuin sen, että sen oli tarpeen vaatiessa oltava siirrettävissä yksikön mukana muualle (jos näin tulisi tulevina vuosikymmeninä käymään). Eli teoksen olisi oltava irrallinen.

Teoksen muodossa annettiin taiteilijalle vapaat kädet. Terhi Ekebom halusi rikkoa perinteisen suorakaiteen muodon taulumaisuuden ja puu toteutettiin muotoonleikattuna. Pohjamateriaalia mietittiin kahden vaihtoehdon välillä, mutta kestävyys- ja turvallisuusnäkökulmaan vedoten päädyttiin lopulta painamaan teos alumiinikomposiitille. Alumiinikomposiitin reunat pyöristettiin, jotta kukaan ei satuttaisi itseään teräviin reunoihin. Reunojen pyöristäminen toi työhön oman lisänsä, sillä sisältä näkyvä musta materiaali näyttää siltä kuin se piirtäisi teoksen ympärille ohuen viivan. Tämä mielestäni sopii teoksen luonteeseen. Puunrungon välistä näkyvä ja reunoilla oleva tyhjä tila sävytettiin tismalleen samaan sävyyn seinämaalin kanssa.
Terhi Ekebom: DNA-puu, yksityiskohta. Tilaustyö perinnöllisyyspoliklinikalle, 2022.
Minä järjestin Teams-kokoukset ja kirjoitin muistiinpanot Terhi Ekebomin ja yksikön henkilökunnan välillä. Pyrin olemaan ottamatta itse kantaa teoksen ulkomuotoon, sillä halusin yksikön itse päättävän ja sanoittavan sen mitä he haluavat. Välillä oli tilanteita, joissa aistin, että yksikkö kaipaisi minun mielipidettäni. Tämä tuntui tietenkin kivalta, että he luottivat ammattitaitooni, mutta mielessäni ajattelin, että ”te olette tilaajia, tehän saatte haluta teokselta ihan mitä tahansa maan ja taivaan väliltä!”. Mielessäni hieman myös naureskelin hyväntahtoisesti, sillä minulle syntyi noissa tilanteissa mielikuva lapsesta, joka päästetään valtavan karkkihyllyn ääreen ja sanotaan, että ”saat valita mitä vain!”. Ja lapsi katsoo hämmentyneenä ja epäuskoisena kaikkia vaihtoehtoja, ja valintaa tehdessään vilkaisee vielä kuitenkin äitiinsä varmistaen, että ”voinko ottaa tämän?” Sitä paitsi itse luotin täydellisesti siihen, että Terhi osaisi toteuttaa yksikön kaikki toiveet. Ja niinhän siinä kävi.

Vahva visio lopputuloksesta

Terhi visioi hyvin nopeasti sellaisen lopputuloksen, että siihen ei juurikaan tehty muutoksia. Terhi kyseli, haluaako yksikkö, että lehvästön joukkoon lisätään yksityiskohtia; eläimiä, lintuja tai hedelmiä? (Terhi on taitava toteuttamaan tarinallisia kuvituksia.) Yksiköltä tuli selkeä ohje, että he haluavat rungon kiertyneen DNA-nauhan olevan teoksen katseenvangitsija, koska se on juuri se elementti, joka symboloi heidän varsinaista toimintaansa. (Olin mielessäni äärimmäisen ylpeä heistä!) Joten mitään ylimääräistä ei lisätty.
Terhi Ekebom: DNA-puu, yksityiskohta. Tilaustyö perinnöllisyyspoliklinikalle, 2022.
Taiteilija ja yksikkö kävivät mielenkiintoista keskustelua pohtiessaan puun juuristoa. Aluksi ei ollut varmaa tehtäisiinkö juuria ja miltä ne näyttäisivät. Juuristo tuo kuitenkin teokseen samaa jatkuvuutta, mitä koko teoskin symboloi. Juurilla tartutaan kiinni johonkin ja ollaan elossa. Terhi visioi art nouveausta inspiroituneen juuriston, jonka halusi olevan lempeä kokonaisuus risteileviä juuria, eikä sellaisia pelottavia ”kotkankynsimäisiä” juuria. Tässäkin Terhi onnistui mielestäni erinomaisesti.

Projektin onnistuminen

Projektin onnistuminen vaati minulta paljon tutkimista, selvittämistä, tilaajan ja taiteilijan näkökulmien ymmärtämistä (mm. tekijän- ja käyttöoikeus), aikatauluttamista ja viestintää eri toimijoiden kanssa. Seinällä oleva lopputulos ei kerro oikeastaan mitään siitä, miten monivaiheinen työ taustalla on. Ja että yhtä ”yksinkertaiselta” näyttävää teosta valmisteltiin kaikkiaan vuosi. Tähän tosin vaikutti myös tilojen valmistumisaikataulu.

Tämä on kuitenkin hyvä yksittäinen esimerkki siitä, miten paljon asioita kietoutuu yhden asian ympärille. Nyt kun mietitte, että työhöni sisältyy useampia tämänkaltaisia projekteja, ovat työpäivät usein kiireisiä, vaikka ulospäin saattaa näyttää, että ”siellä se neiti vaan naputtaa tietokoneella päivät pitkät”.

Isoin kiitos onnistuneesta lopputuloksesta menee perinnöllisyyspoliklinikan henkilökunnalle ja kahdelle avainyhteyshenkilölle. He olivat jatkuvasti saavutettavissa, tekivät tarvittavia päätöksiä nopeasti ja veivät asioita omilla tahoillaan eteenpäin. Tämä auttoi minua pysymään aikataulussa, sillä jouduin tämän projektin rinnalla edistämän koko ajan myös muita työnkuvaani kuuluvia tehtäviä. En voi pysäyttää mitään käynnissä olevia tehtäviä kokonaan jonkun toisen tehtävän vuoksi, vaan kaikkia tulee edistää tavalla tai toisella samanaikaisesti. Ja tämä vaatii priorisoinnin, aikatauluttamisen ja organisoinnin lisäksi saumatonta yhteistyötä.
Terhi Ekebom: DNA-puu. Tilaustyö perinnöllisyyspoliklinikalle, 2022.
Lämmin kiitos kuuluu tietenkin myös Terhi Ekebomille, joka luki yksikön toiveet ja ajatukset. Hänen kanssaan oli helppo ja vaivaton työskennellä. Koen, että yksikkö ja Terhi jakoivat yhdessä vahvan vision teoksen lopputuloksesta. Kiitos, että sain olla mukana organisoimassa yhteisprojektia, joka ilahduttaa nyt henkilökunnan lisäksi myös perinnöllisyyspoliklinikan asiakkaita!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti