tiistai 31. toukokuuta 2022

Sairaalaklovnit 20 vuotta!

Osa teistä muistaa, että kipuilin oman olemukseni ja värikkään pukeutumiseni kanssa, kun aloitin työt KYSin taideasiantuntijana. Uskallanko olla aito itseni töissä? Kerroin tästä jännityksestä siskolleni, joka tokaisi, että "No onhan siellä sairaalassa ne sairaalapelletkin." "-Ai sinä rinnastat minut ja pukeutumiseni sairaalaklovneihin...?" Mutta hän tarkoitti sitä, että ammatti saa näkyä värikkäässä pukeutumisessa. Minun ei tarvitse maastoutua kiinteistöhallinnon insinööriksi, vaikka kyseisessä yksikössä työskentelenkin. Niinpä minua alkaa naurattaa aina, kun näen klovnit sairaalan käytävillä ja muistan siskoni sanat. Ja tältähän me näytetään siellä sairaalan käytävillä yhdessä: klovnit ja taideasiantuntija.

Sairaalaklovnitoiminta täytti tänä vuonna 20 vuotta ja klovnit juhlivat valtakunnallisesti virallisena juhlapäivänä 24.5.2022. Halusin tietää toiminnasta lisää. Sairaalaklovnit ry:n taiteellinen johtaja Kari Jagt avasi minulle toiminnan sisältöjä:

Mistä sairaalaklovnitoiminta on saanut alkunsa?

"Toiminnan tausta liittyy laajemmin kansainväliseen sairaalaklovnitoiminnan synnyn historiaan. Tiivistäen voisi sanoa, että klovneja/viihdyttäjiä on hoitolaitoksissa ollut jo 1900-luvun alussa. Nykymuotoinen sairaalaklovnityö on kehittynyt 80- ja 90- luvuilla pitkälti USA:ssa ja Eurooppaan laajentuen.

Järjestäytynyt sairaalaklovnitoiminta on saanut alkunsa New Yorkissa sirkustaiteilija Michael Christensenin toimesta, joka sairastunutta veljeään viihdyttäessään huomasi, kuinka suuren vaikutuksen pieni iloittelu sairaalaympäristössä teki niin potilaaseen, henkilökuntaan kuin muihinkin läsnäolijoihin. Idea oli syntynyt.

Vuonna 1986 perustettiin ensimmäinen järjestäytynyt sairaalaklovnitoimintaa harjoittava yhdistys Clown Care Unit® (CCU). Se toimii edelleen New Yorkin Big Apple Circuksen alaisuudessa. Tänä päivänä toimintaa pyöritetään lähes sadan koulutetun artistin voimin lukuisissa sairaaloissa ympäri USA:ta. Idea on sittemmin levinnyt laajalti ympäri maailmaa.

Syksyllä 2000 teatteritaiteen maisteri Lilli Sukula-Lindblom opiskeli MCPD Fulbright-stipendin turvin sairaalaklovnitoimintaa CCU:ssa; aiheena sekä käytännön työ sairaaloissa että toiminnan järjestäminen kokonaisuudessaan ja sen tuominen Suomen oloihin."
Sairaalaklovnit 20 vuotta 24.5.2022. Kuva: Riikka Myöhänen.
Millainen asema sairaalaklovnitoiminnalla on osana kulttuurihyvinvoinnin kenttää?

"Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon: luoda myönteistä potilaskokemusta, edistää sairaalaviihtyvyyttä ja tarjota psykososiaalista tukea.

Sairaalaklovnit toimivat säännöllisesti kaikissa yliopistosairaaloissa (Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku), ja lisäksi vierailemme useissa keskussairaaloissa ja teemme kotikäyntejä. Sairaalaklovnit ry on virallisesti kaksikielinen yhdistys, ja klovnityötä tehdään säännöllisesti sekä suomeksi että ruotsiksi (ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä). Suomalainen Sairaalaklovnitoiminta täyttää tänä vuonna 20 vuotta – toiminta käynnistyi v. 2002.

Sairaalaklovnit ry on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja toiminnastaan; mm. Lastenkulttuurin valtionpalkinnon v. 2015 sekä Yle:n Kulttuurigaalan Kulttuurin hyvinvointi -palkinnon v. 2021. Sairaalaklovnit ry on Efhco:n (The European Federation of Healthcare Clown Organizations) laatusertifioitu jäsen, Soste:n (Suomen sosiaali- ja terveys ry) jäsenjärjestö sekä VaLa:n (Vastuullinen Lahjoittaminen ry) jäsen.

Sairaalaklovnitoiminnan pääkohderyhmää ovat sairaaloiden lastenosastoilla ja poliklinikoilla hoidossa tai vierailemassa olevat lapsipotilaat sekä heidän omaisensa. Sairaalaklovnitoiminta on jatkunut yliopistosairaaloiden osastoilla koronaepidemiasta huolimatta. Vuonna 2021 toteutui n. 1 500 klovnityöpäivää ja yli 65 000 kohtaamista. Yhteiskunnan on laissa kirjatun pykälän mukaisesti huolehdittava kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua kulttuuriin ja taiteeseen. Sairaalaklovnityö takaa taidelähtöiset kokemukset myös sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille, ja on siten edistämässä yhdenvertaisuuden toteutumista.

Aalto-yliopiston tutkimuksessa selvitettiin klovnin läsnäolon vaikutusta tilanteessa, jossa lapsipotilaalle asetetaan laskimokanyyli. Tutkimustulokset osoittavat, että sairaalaklovnin läsnäolo toimenpiteessä vaikuttaa potilaan mielialaan positiivisesti, ja lievittää sekä potilaan että omaisen jännitystä.
(ks. Karisalmi, N., Mäenpää, K., Kaipio, J. & Lahdenne, P. Measuring patient experiences in a Children’s hospital with a medical clowning intervention: a case-control study. BMC Health Serv Res 20, 360 (2020).
 
Lisääntynyt tutkimusyhteistyö ja sitä myötä tieteellinen näyttö sairaalaklovnityön vaikuttavuudesta edesauttaa sairaalaklovnityön uskottavuutta sekä työn kehittämistä ja työmenetelmien laajentamista uusille kohderyhmille. Vuoden 2022 aikana laajennamme toimintaamme ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköihin."
KYSin klovnit vasemmalta oikealle: Dolly Ding Dong, Kikka ja Lempi Räyhäpää. Kuva: Riikka Myöhänen.
Millaisen koulutuksen sairaalaklovnina työskenteleminen vaatii?

"Sairaalaklovnit ovat ammattitaiteilijoita, esiintyvän alan ammattilaisia (esim. näyttelijät, tanssijat), jotka yhdistys on kouluttanut toimimaan sairaalaklovneina ja vaativassa sairaalaympäristössä. Esiintyvän alan pohjakoulutus on siis meillä edellytyksenä.

Heitä koskevat samat hygienia-, turvallisuus-, ja vaitiolosäännöt kuin muutakin henkilökuntaa. Hoivatyön ammattilaiset ovat kouluttaneet artistejamme vuosien varrella esimerkiksi psykiatristen lasten kohtaamiseen, anestesiologiaan ja kivun lievitykseen. Vuonna 2020 toteuttamassamme laajassa yliopistosairaaloiden hoitohenkilökuntakyselyssä (424 vastaajaa) 93 % koki sairaalaklovnien vaikuttavan positiivisesti lapsen potilaskokemukseen.

Sairaalaklovnityö on järjestetty pääosin vakituisin työsopimuksin, jolloin sairaalaklovnityö on henkilön pääammatti. Valintoja tehdessä painotamme hakijan kokemusta klovnerian alalta esiintyvän taiteilijan pohjakoulutuksen ohella.

Tämän jälkeen kouluttaudutaan työssäoppimisen kautta toimimaan sairaalaympäristössä (osastotuntemus, eri toimintaympäristöt, hygieniakoulutus, eri osastojen käytännöt). Lisäksi klovnitoiminnassa kouluttaudutaan jatkuvasti myös alkukouluttautumisen jälkeen; klovnerian taidot ja kehittäminen, klovnin työkalupakin laajuus (erityistaidot), työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukitoimet sekä hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä osastotuntemus ja muuttuvat/uudet toimintaympäristöt."
Sairaalaklovnit 20 vuotta 24.5.2022. Kuva: Riikka Myöhänen.
Kuka/mikä taho toimintaa rahoittaa?

"Sairaalaklovnitoiminnalle on varsin pieni yhteiskunnallinen rahoitus tällä hetkellä ja suurin osa työstä siihen liittyvine kuluineen rahoitetaan yhdistyksen omalla varainhankinnalla (avustukset, yksityiset lahjoitukset, yrityssponsorit) sekä sairaaloiden omarahoitusosuuksilla (lähinnä sairaaloiden saamilla Lastenklinikoiden Kummien potilasviihtyvyyteen osoitetuilla varoilla). 

Samaan aikaan sairaalaklovnityö on oma erityistä ammattitaitoa vaativa ammatti ja työsuhteet on järjestetty pääasiassa vakituisin työsuhtein (kokonaislaajuus noin 15 henkilötyövuotta) huomioiden klovneina toimivien henkilöiden jatkokoulutus- ja työhyvinvoinnin tarpeet sekä muut työnantajavelvoitteet. Rahoituksen hankkiminen on kuitenkin hyvin suhdanneriippuvaista ja vaikeasti ennakoitavaa. Tämän saman haasteen äärellä lienee moni muukin kulttuurihyvinvointialan toimija.

Sairaalaklovnit ry haluaa olla mukana edistämässä kulttuurihyvinvoinnin asemaa Suomessa ja luomassa vakiintuneita rahoitusmalleja kulttuurihyvinvoinnin toimijoille."

Kuinka monta sairaalaklovnia Suomessa työskentelee?

"Yhdistyksen työllistävä vaikutus noin 15 henkilötyövuotta. 20 klovnia vakituisilla työsopimuksilla (lisäksi 7 klovnia tekee keikkaluonteisesti työvuoroja). Valtaosa toiminnasta on yliopistollissa sairaaloissa, joissa kaikissa viidessä toimimme säännöllisesti ja niissä kaikissa oma klovnitiimi. Lisäksi klovnipäiviä tehdään muistisairaiden ikäihmisten parissa sekä muutamien keskussairaaloiden lastenosastoilla."
Sairaalaklovnit 20 vuotta 24.5.2022. Kuva: Riikka Myöhänen.
Pyysin KYSissä toimivaa vastuuklovnia Kikkaa (Elina Väänänen) vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Millaisissa paikoissa/tilanteissa sairaalaklovneille/klovnerialle on kysyntää?

"Sairaalaklovnista on iloa monessa tilanteessa: lapsi, joka odottaa useita tunteja päivystyksessä, saa klovnista seuraa ja ajanvietettä. Toimenpiteessä lapsi saattaa pelätä ja kokea kipua, jolloin klovni tarjoaa psyko-sosiaalista tukea vuorovaikutuksen ja läsnäolon kautta, luoden leikillä muuta ajateltavaa ja iloa, kiinnittäen huomion muualle. 

Muistisairaiden vanhusten parissa klovni antaa aikaansa, kuuntelee ja on läsnä. Punainen nenä antaa luvan hassutella ja mahdollistaa ajatusten ja tunteiden läpikäymisen eri keinoin, muutoin usein niin yksinäisessäkin arjessa. 

On hyvä muistaa, että joskus on tilanteita, ettei klovni ole tervetullut. Lapsi tai vanhus voi itse valita, haluaako olla klovnien kanssa tekemisissä, ja kieltäytyä niin halutessaan."

Mitä sairaalaklovnin työpäivään sisältyy?

"Ennen työvuoroa päivään valmistaudutaan pukuhuoneessa naamioituen klovniksi, eli vaihtamalla vaatteet ja ehostautumalla. Klovnipäivä työskennellään parin kanssa ja noudatetaan viikko-ohjelman mukaista aikataulua, jossa on merkitty poliklinikat/osastot, joissa klovnit kulloinkin vierailevat. 

Klovnit pitävät työpäivästään kirjaa, montako potilasta ovat tavanneet ja reflektoivat työpäivän antia päivän päätteeksi. Päivästä riippuen työhön saattaa sisältyä myös osastoyhteistyötä, palavereita eri tahojen kanssa ja tulevien töiden suunnittelua jne. Kokonaisuus riippuu meneillään olevista hankkeista."

Onko jotain erityistä mitä sairaalaklovnina työskentelyssä on otettava huomioon?

"Sairaalaklovnit kiinnittävät huomiota toiminnassaan potilasturvallisuuteen, noudattavat voimassa olevia hygieniasääntöjä ja ovat vaitiolovelvollisia. Muutoin hyvä tilannetaju, vuorovaikutustaidot ja ihmistuntemus auttavat paljon."
Klovni Kikka. Kuva: Riikka Myöhänen.
Kuinka olet rakentanut klovnihahmosi tai millainen persoona/tyyppi oma klovnisi on?

"Klovni Kikka on nopea, mutta rauhallinen, ajatuksissaan suora ja teoissaan eteenpäin pyrkivä. Tuumasta toimeen puuhailija, joka luulee olevansa tosi välkky. Tilaisuuden tullen varsinainen nautiskelija, useimmiten aivan loppu kaikesta touhottamisesta."
Sairaalaklovnit 20 vuotta 24.5.2022. Kuva: Riikka Myöhänen.
Tunnistan sairaalaklovnitoiminnassa samoja tavoitteita ja merkityksiä, joita koen olevan myös sairaalassa esillä olevalla taiteella. Halu tehdä ympäristöstä turvallinen, viihtyisä ja viedä kenties hetkeksi ajatukset pois siitä, miksi henkilö on sairaalaan tullut. Ilon ja toivon kautta luotua hyvinvointia.

Minua alkaa hymyilyttää jo pelkkä sairaalaklovnien näkeminen, vaikken juttelisi heidän kanssaan mitään. He kantavat mukanaan iloa, joka leviää ympäristöön. Hymyilin myös tilanteelle, kun näin klovniparin tulevan ulos eräältä osastolta. Ei mennyt montaa sekuntia, kun osaston henkilökunnasta pari hoitajaa kiiruhti leveiden hymyjen kanssa kurkistamaan kulman takaa, että mihin suuntaan ne klovnit jatkoivat matkaansa. Heissä näkyi sellainen lapsenomainen tarttuva innostus.

Minä en kanna punaista klovninenää, mutta saan aika ajoin kommentteja värikkäästä pukeutumisestani. Tämä seuraava tilanne hymyilytti pitkään. Kävelin pitkää käytävää osaston suuntaan, kun näin jo kaukaa, että vastaan kävelevä työntekijä katselee minua maskin takaa päästä varpaisiin työntäessään samalla tyhjää potilassänkyä. 

Kohdalla hän sanoo: "Oho. Melkoinen asu sairaalatyöntekijälle."
Minä nostan näyttääkseni hänelle henkilökorttia: "Minä työskentelen täällä taideasiantuntijana."
Hän: "No se selittää... :D"

"-Mutta jos näette minut leikkaussalissa, niin kannattaa olla huolissaan...."
 
Värit ja ilo auttavat.
Taiteella ja kulttuurilla on kaikissa muodoissaan paikkansa sairaalaympäristössä.
Onnea sairaalaklovnit 20 vuotta!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti