torstai 6. tammikuuta 2022

Taideasiantuntijan työpäivä

Vojnich Erzsébet: Janogary, ajoittamaton. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma.

Lupailin kertoa "my day" -tyyppisesti taideasiantuntijan työstäni. Pidin loppuvuodesta muutaman päivän ajan päiväkirjaa työtehtävistäni. Minulla ei ole 100%:n työaika, mikä mahdollistaa päivätyön ohessa paljon muutakin mukavaa, mistä olen todella kiitollinen. Tosin samasta syystä arkityöhön ilmaantuvien tehtävien organisointi ja aikatauluttaminen vaatii reipasta asennetta, jotta ehtii olemassa olevalla työajalla tehdä kaiken mitä täytyy.

Olavi Rysä: Pax Mare, 1959, öljy kankaalle. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma.

Yksikään taideasiantuntijan työpäivä ei ole samanlainen, ja tästä piirteestä pidin jo edellisessä museoamanuenssin tehtävässäni. Molemmat ovat asiantuntijatehtäviä, mutta työtahdissa on eroa kuin yöllä ja päivällä. Museoamanuenssina sain keskittyä pidempiä aikoja johonkin tiettyyn aiheeseen (esimerkiksi artikkelin kirjoittamiseen), mutta KYSin taideasiantuntijana koordinoin tavalla tai toisella kaikkea taiteisiin liittyviä asioita sairaalassa. Minulla ei ole enää aikaa käyttää samanlaisia tunteja yhden asian hoitamiseen, tosin tehtävänkuvakaan ei ole enää samanlainen. 

Työtahtien eroa kuvaa mielestäni hyvin se, että ensimmäisellä viikolla taideasiantuntijana sain enemmän sähköpostia kuin aiemmassa työssäni koko kuukauden aikana. Työni on itsenäistä, mutta taideasiat linkittyvät etenkin nyt uudisrakennushankkeiden myötä monen muun työntekijän työhön ja moneen rakennukseen, rakennusosaan ja yksikköön.

Seppo Väänänen: Pojat puussa, 1981, öljy kankaalle. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma.
Väinö Lätti: Paluumuutto, 1985, teräsreliefi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma. Kirjoitin lisätietoja teoksesta täällä.

Suurin osa työstäni on "näkymätöntä" työtä tietokoneen ääressä, kuten kaikilla Kiinteistöhallinnon asiantuntijoilla. Se, mitä työstäni ulospäin tavallisesti näkyy on vaihtuvien taidenäyttelyiden järjestäminen. Se, että käyn tasaisin väliajoin seisomassa askeljakkaralla ja ripustamassa näytteilleasettajan kanssa teoksia seinille. Tämä vääristää työnkuvaani melkoisesti, sillä näyttelytoiminta kuuluu itse asiassa KYSin kulttuurihyvinvointitoimintaan, jossa minä kyllä satun organisoimaan näyttelytoimintaa, mutta se ei ole varsinainen asiantuntijatehtävä miksi minut on sairaalaan palkattu. Taideasiantuntijan tehtävä koostuu pääasiassa useiden pienten ja suurten taiteeseen liittyvien asioiden suunnittelusta ja koordinoinnista.

Marlena Luukkonen: Lumetta-näyttely esillä G1-näyttelykäytävällä 4.1.-31.3.2022.

Marlena Luukkonen: Starbeing, 2021, öljy kankaalle.

Toinen ulospäin näkyvä tehtävä, joka kuuluu virallisesti taideasiantuntijan tehtävänkuvaan, on sairaanhoitopiirin omaan taidekokoelmaan kuuluvien teosten sijoittaminen eri puolille sairaalaa. Taidetta halutaan esille. Tulevana keväänä taidetta liikkuu ympäri sairaalaa todella paljon, sillä osastojen muuttojen myötä taide liikkuu osastoilta väliaikaissäilytykseen ja takaisin. Nämä ovat niitä hetkiä, kun sairaalan henkilökuntakin näkee pilkahduksen siitä, kuka niitä taideasioita hoitaa.

Wäinö Aaltonen: Juhannuskeinu, 1934, kipsi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma.
Antti Linnovaara: Opas ympyrään, 1987, akryyli ja pastelli paperille. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma.
Vaikka kaikki päivät ovat erilaisia, tämä valottanee työtehtäviäni paremmin ja syvällisemmin kuin pelkkä mielikuva taideasiantuntijan tittelistä:

Päivä 1.

 • Kiinteistöhallinnon yhteinen kuukausipalaveri klo 8-9.
 • Sähköpostien läpikäymistä. Minulle kertyy päivästä riippuen postia tavallisesti noin 20-40 kpl. Asioita hoidetaan ja edistetään paljon sähköpostien välityksellä, jotta asioista jää muistijälki.
 • Näyttelyjulisteen ja teosluettelon tulostaminen.
 • KYS Uudistuu -taidetyöryhmän kokousmuistion kirjoittamista. Näiden erilaisten taiteeseen liittyvien muistioiden kirjoittaminen on suhteellisen hidasta, sillä sisällytän niihin aina jonkinlaista kuvien käsittelyä. Toki pelkkien asioiden kirjaaminen muistioon riittäisi varmaan jollekin, mutta itse haluan, että jos/kun joku ulkopuolinen lukee asiakirjaa, siitä tulee käydä välittömästi ilmi, mistä asioista on päätetty ja millaista taidetta käsitelty. Kuvat ovat näissä tapauksissa oleellinen asia. Taiteesta ei voi mielestäni kertoa ilman kuvia.
 • Taiteilijoiden kanssa soittelua + sähköposteja.
 • Laskutusasioiden hoitamista. Laskutustietojen lähettämistä ja budjetin tarkastamista.
 • Kokoelmateosten pakkaamista ja kuljettamista.
 • Näyttelyripustuksen ohjeistusta näytteilleasettajalle.
 • Osastojen muuttoaikataulujen selvittämistä työkaverilta ja muuttoihin sisältyvän taiteen siirron suunnittelua.
 • Taideteoksiin liittyvien kokoelmatietojen selvittämistä ja eteenpäin välittämistä. 
 • Näyttelysopimuksen valmistelua.
 • Näyttelykiskon siirrosta toimenpidepyynnön lähettäminen.

Päivä 2.

 • Taidemuseopäivillä pitämäni sairaalataiteesta kertovan esitelmän välittäminen muiden sairaanhoitopiirien taidevastaaville. (Taidemuseopäivistä pitäisi kertoa terveisiä tekstin muodossa blogiinkin.)
 • Näyttelysopimuksen allekirjoitus ja asiakirjojen skannaaminen.
 • Laskun asiatarkastus.
 • Näytteilleasettajan kanssa viestittelyä.
 • Taideteoksen sijoittaminen osastolle. Tämä kuulostaa yksinkertaisemmalta toimenpiteeltä kuin todellisuudessa onkaan. Taideteoksen sijoittaminen osastojen sisälle tarkoittaa sitä, että saan ensin puhelimitse tai sähköpostilla pyynnön saada taidetta johonkin. Tämän jälkeen käyn yleensä tutustumassa tilaan, jotta näen millaisesta tilasta on kysymys ja minkä kokoinen seinä teokselle on varattu, onko kyseessä ikkunaton vai ikkunallinen tila, ja onko tilassa vaaratekijöitä taiteen sijoittamiselle.
  Tämän jälkeen tutustun kokoelman teoksiin, teen kuvalistan tarjolla olevista teoksista, joista osasto valitsee yhden teoksen sijoitettavaksi tilaan. Valinnan jälkeen käyn pakkaamassa teoksen ja toimitan sen (koosta riippuen joko itse tai yhteistyökumppanin kanssa) osastolle ripustettavaksi.
  Taideteoksen siirtotoimenpide tulee aina kirjata sähköiseen kokoelmanhallintaohjelmaan, jotta pysyn ajanatasalla siitä, mitkä teokset ovat milloin missäkin. (Tulevan kevään muuttorumba taideteosten osalta kauhistuttaa jo nyt etukäteen.)
  Siihen hetkeen, kun saan varsinaisen taideteoksen sijoitettua jonnekin saattaa kulua useampi kuukausi, sillä sijoituspyyntöjä on jonossa, kaikkien selvitykseen menee oma aikansa ja arkityön ympärillä on paljon muitakin selvitettäviä ja edistettäviä asioita. Vaikka haluaisin hoitaa näitä asioita nopeammin, se ei ole käytännössä mahdollista. Yritän aina lohduttautua lauseella, että "sairaalan toiminta pyörii ja kukaan ei kuole, vaikka en ehtisi toimittaa teosta haluamassani ajassa".  
 • KYS Uudistuu -taidetyöryhmän kokousmuistion kirjoittamista.
 • (Tämän kyseisen päivän tahti tiivistyi mielestäni iltapäivällä siihen hetkeen, kun yritin leimata itseni ulos töistä bussikortilla....)

Päivä 3.

 • KYS Uudistuu -taidetyöryhmän kokousmuistio valmistui ja välitin sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle, ennen kuin välitin sen eteenpäin muille ryhmän jäsenille.
 • Sydäntoimenpideyksikön toimenpidehuoneen kattoon asennettuihin näyttöihin tutustuminen.
 • Käyttölupien selvittämistä valokuviin liittyen.
 • Arkiviestejä yksikön sisällä. Tämä kuulostaa ehkä hassulta, mutta asioita hoidetaan myös Kiinteistöhallinnon sisällä/kesken sähköpostitse. Etätyösuositusten myötä kaikki eivät ole toimistolla yhtä aikaa, ja vaikka olisivatkin, kaikilla on omat kiireensä kokousten ym. myötä. Asioita ei voi aina kysäistä ohimennen vain kävelemällä työkaverin työpisteelle, vaikka se tuntuisi nopeimmalta keinolta. Aina toista ei saa myöskään puhelimella kiinni, jos  kokous on kesken, joten asioita kysellään sähköpostitse.
 • Kulttuurihyvinvointityöryhmän toimintaan liittyvien asioiden edistämistä.
 • Työharjoittelijan haastattelu.
 • Muistion kirjoittamista.
 • Tiedotteen kirjoittamista
 • Asiakirjan kommentointia.
 • Olin asettanut kyseisen viikon tavoitteekseni kirjoittaa esihenkilölle tilanneraportin eräästä projektista, jotta hän saa omalta osaltaan vietyä asiaa eteenpäin ylemmälle taholle päätettäväksi. Pääsin aloittamaan raportin kirjoittamisen vasta kolmantena päivänä, vaikka tiesin ettei asian kirjoittamiseen menisi pitkään. Muut asiat vain ajoivat tämän tehtävän ohitse.
  Useiden eri asioiden priorisointi ja tärkeysjärjestyksen uudelleen organisointi on hyvin yleistä. Tätä tekevät Kiinteistöhallinnossa varmasti kaikki. Etukäteen ei voi aina tietää mikä asia asettuukin tärkeysjärjestyksessä toisen edelle. Tämä on ollut yksi asia, jonka olen joutunut opettelemaan ja hyväksymään. Vaikka kuinka haluaisin olla järjestelmällinen, päiviä ei valitettavasti saa tehtyä aina siten kuin ne on itse etukäteen suunnitellut.
  Hyvää tässä oli se, että esihenkilöni sai raporttini luvatussa ajassa.

Elin Danielson-Gambogi: Ruissalon silta, 1891, öljy kankaalle, 29x46cm. Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria/Hannu Aaltonen. Tästä taideprojektista voitte lukea lisää täältä

Näiden kolmen päivän esimerkkien myötä saanette jo kiinni taideasiantuntijan monipuolisesta tehtävänkuvasta joka sisältää, kuten huomaatte, yllättävän vähän varsinaista taiteen käsittelyä tai katsomista. Toimin asiantuntijana erilaisissa työryhmissä ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joista kirjoitan varmasti myöhemmin myös lisää.

Pauno Pohjolainen: Aivoitus, 2010, ruostumaton teräs. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma.
Terho Sakki: Primavera - Purot kalliossa, 1983. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma.
Kaarisairaalan aulaan näkyvä kalliomaisema on syksyllä kuin taideteos.

Yksityiskohta Kaarisairaalan julkisivuteoksesta Jaana Partanen&Heikki Lamusuo: Evoluutio, 2015, digipainatus lasille, 1500m2. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelma.
Kirjoitin taideasiantuntijan vuosikatsauksessa, että "Parasta työssäni ovat ne tilanteet, kun taide linkittyy tavalla tai toisella jonkun toisen työhön. Nuo ovat niitä hetkiä, kun taide tulee osaksi rakentamista, kiinteistöjen ylläpitoa, sairaalatoimintaa. Se muuttuu tilassa merkitykselliseksi ja siihen kiinnitetään huomiota. Ja ajatelkaa, saan olla edistämässä noita tilanteita!

Mitäpä tuohon enää lisäämään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti